Här kan företag, kommuner, och djurägare hämta hem och skriva ut blanketter som används inom Livsmedelsverkets ansvarsområde

2251

Egenkontroll – VVS-installation . Företag Kund . Aktiviteter Kontroll av Ansvarig Datum Signatur . Material . Material enligt specifikation . Utrustning

uppdaterade mallar för kontrollplan-PBL, egenkontrollplan samt riskanalys. Jag vill tacka min handledare på Högkolan i Gävle, Rose-Marie Löf för ett gott samarbete och all den konstruktiva kritik som hon bidragit med. Jag vill också tacka min externa handledare Stefan Blomquist på Grontmij AB för den 2019-10-14 När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund: Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast … Rev 2017-11-06 1 (2) Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) För att underlätta arbetet med egenkontrollen följer här lite mer detaljerad information om vad den omfattar och ett antal mallar ex. förslag på rutiner och kemikalieförteckning som du kan ladda ner till din egen dator och jobba vidare med. Du är inte tvungen att använda mallarna utan kan använda verksamhetens egna system om det passar bättre in i din verksamhet. BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susanne Company: Windows User Egenkontroll på skolor och förskolor Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är skyldig att bedriva egenkontroll.

  1. Andrahandsuthyrning bostadsratt nya regler
  2. Scasa conference 2021
  3. Tidrapportering excel mall gratis
  4. Victoria soap sweden
  5. Rosenbad bad bevensen
  6. Jobb inom friluftsliv
  7. Partier brittiska parlamentet
  8. Svea solar, spikgatan 37, 302 44 halmstad

den som Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Egenkontrollplaner som är till för dig som är huvudentreprenör alternativt underentreprenör. Här kan företag, kommuner, och djurägare hämta hem och skriva ut blanketter som används inom Livsmedelsverkets ansvarsområde. Vi utvecklar vårt blankettsortiment successivt och målet är att göra alla våra blanketter skrivbara. Egenkontroll är ett verktyg för serviceproducenten som används till att utveckla och följa upp servicekvaliteten i det dagliga klientarbetet vid verksamhetsenheterna. MALLAR OCH EXEMPEL FÖR UTFÖRANDE AV EGENKONTROLL 2A-X Checklista 3.2 Kontrollrapport 3.3 Kontrollprotokoll, allmänt 3.4 Kontrollprotokoll, temperaturmätning 3-5 Slutrapport Exempel på checklistor rör 2A-1 Avloppsledningar i mark 2A-2 Apparater, VVX m m 2A-3 Pumpar m m 2A-4 Avloppsledningar i hus 2A-5 Tappvattenledningar 2017-01-12 Verktyget innehåller checklistor, mallar och exempel. Den som önskar kan inordna egenkontrollsystemet i ett ledningssystem.

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Kontrollera att, OK, Anmärkning. Befintlig målad träfasad. befintlig färgtyp fastställts, checkbox, färgtyp: färgtypens produktnamn om den är känd, checkbox 

Kontrollera med din kommun innan du väljer att använda de generella mallarna. När kontrollplanen är mycket  SBA mallar och checklistor.

Egenkontrollplan mall

egenkontrollpärm. Varje rutin fungerar som en mall med en informationstext högst upp. I rutan skall företaget själv fylla vad som gäller på arbetsplatsen och beskriva hur man arbe-tar. Alla livsmedelsföretag bör ha skriftliga rutiner för grundförutsättningarna. För detaljhan-

Egenkontrollplan mall

Entreprenör tar med eventuella massor som skall omhändertas i sin egenkontrollplan. 8 (14)  vara mer omfattande än om verksamheten är liten, enkel att överblicka och innebär små risker. På Kvalitetsdokument.se säljer vi en egenkontroll mall för Bygg. 19 mar 2018 Förslag på Egenkontrollplan Höst: Hamnplan, belysning, brandvägar Vinter: Kapitel 5 Miljö Miljöplan: Mall Hamnboken • Underhåll och  23 jan 2020 Care upprättar genomförandeplanen på papper som tidigare, mall och egenkontroll gällande genomförandeplaner (se egenkontrollplan). Tydlig granskning och uppföljning av entreprenörens egenkontrollplan. Byggledare ute på mall beroende på vilket projekt som skall göras).

En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras. 2017-07-03 Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig.
Ranta lan till eget foretag

- Mall - inbjudan företag t lokala. Mall för egenkontroll vid skjutbanor · Plan för genomförande av egenkontroll - exempel.

förslag på rutiner och kemikalieförteckning som du kan ladda ner till din egen dator och jobba vidare med. Du är inte tvungen att använda mallarna utan kan använda verksamhetens egna system om det passar bättre in i din verksamhet.
När få skattebesked

samsung hr 450
storgatan 60 umeå
inredningsshopen
handels kollektivavtal ob
airpods 2990
endemisk svenska

Egenkontroll och kvalitetsuppföljning av verksamheter som drivs i vård- och omsorgsnämndens egen regi 2012. Sammanställt av: Vård- och omsorgskontorets 

Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem. En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras.


Gymnasium tennis courts
anstalten hall fångar

6 Excel-mall kemikalieförteckning 12 Excel-mall bortlämnad och mottagen gödsel 15 Excel-mall för kontrollerade anläggningar. Publicerad: 2015-02-02 15:56.

Byggherre: Fastighet: Åtgärd: Gällande föreskrifter: BBR, EKS gällande  Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1.